Hulpverlening aan de Roma
in Padureni en omgeving (Roemenië)

Welkom op onze website 

Op deze website vindt u informatie over de verschillende activiteiten van onze vereniging. Sinds 2004 ondersteunen wij twee kleine Roma kerkgemeenschappen in de dorpjes Padureni en Babele in de provincie Giugiu, deze dorpjes liggen ongeveer 35 km vanaf Boekarest in Roemenië hier verlenen we hulp aan de arme Roma-bevolking. Sinds 2011 onderhouden we ter plekke een Roma evangelist die veel zegenrijk werk mag verrichten. Een groot gedeelte van de bevolking in dit gebied zijn Roma die onder de armoedegrens leven en gebrek hebben aan diverse elementaire voorzieningen. Zoals in veel gevallen ontbreken voldoende medische voorzieningen, inkomsten om de energierekening te betalen of stookhout voor de kachel en het fornuis en nog zoveel meer Als vereniging willen we gehoor geven aan de christelijke roeping om onze broeders en zusters, die het zoveel minder hebben dan wij, in dienstbetoon met Woord en daad bij te staan. 

Over ons

Help ons helpen

Help de Roma in Padureni en Babele !

“Maak een gift over naar IBAN NL76 INGB 0004523702
t.n.v Vereniging vrienden van Padureni”

Aanmelden voor de nieuwsbrief